Skip to main content

Visita guiada / Taller

Visite live de l'exposition Dora Maar

30 jun 2019

El evento ha terminado

Rogi André, « Dora Maar », vers 1937
Rogi André, « Dora Maar », vers 1937

Quando


30 jun 2019
Desde 19h